Mohou být mobilní domy kolaudovatelné?

Mobilní domy se využívají stále častěji, přesto je mnozí stále nevnímají jako plnohodnotný příbytek. Skutečnost je ale trochu jiná. Mnohé z nich jsou vyvedeny tak, že je lze rovnou kolaudovat k trvalému bydlení. A pokud zatím nejsou, stačí provést jen několik stavebních úprav.

Mít vlastní trvalé bydlení a opustit život v podnájmu je pravděpodobně snem většiny Čechů. Ještě před pár lety si ale jen málokdo troufnul žít v chatě, vlastní maringotce, karavanu nebo mobilním domku. S podobnými koloniemi s „pohyblivým“ obydlím jsme se setkávali převážně v Americe. Dnes ale mobilní domy pokročily natolik, že se od klasického bydlení vlastně příliš neliší – a to jak zevnitř, tak i zvenčí. Tomuto tématu jsme se na našem blogu věnovali hned několikrát. Nyní se zaměříme na další stránku věci – kolaudovatelnost mobilních domů. Můžete totiž narazit na spojení „plně kolaudovatelný mobilní dům“. Co si pod tím představit?

Co kolaudace obnáší?

S pojmem kolaudace jste se už určitě setkali. Pokud jste si ale zatím nepořizovali vlastní dům, máte možná jen velmi zkreslenou představu. Každá stavba by po svém dokončení (případně po dokončení rekonstrukce) měla projít kolaudací, která potvrdí, že novou stavbu lze bezpečně užívat. Poté následuje přidělení čísla popisného. Od roku 2018 se stavební zákon týkající se kolaudací (neboli povolení užívání staveb) změnil. Ve většině případů již není nezbytná – například u rodinných domů, které slouží k trvalému bydlení (tzn., že více než polovina podlahové plochy domu odpovídá potřebám trvalého bydlení) či ostatních staveb.

Týká se hlavně rodinných domů, kde nelze ovlivnit jejich vlastnosti (developerské projekty, přestavby kulturních památek a podobně). Kolaudovatelná ale nemusí být jen klasická zděná stavba – stejně dobře se může jednat o modulový dům nebo mobilheim. 

Jak se kolauduje mobilní dům?

Plně kolaudovatelný mobilní dům znamená v podstatě jen to, že domek splňuje podmínky pro zkolaudování – umístíte ho na svůj pozemek, necháte zkolaudovat a získáte číslo popisné, takže v domku můžete trvale bydlet. Záleží ale na konkrétní obci a stavebním úřadu a jak na tuto alternativu nahlíží. Mobilní dům však může být označen jak číslem popisným, tak i evidenčním – podle účelu stavby.

Domek se musí shodovat s požadavky na bydlení

Ve většině případů bohužel číslo popisné nedostanete. Domky totiž často podmínky pro kolaudaci nesplňují – ať už kvůli nedostatečné výšce nebo vybavení. Existují tedy dvě možnosti – buďto si přímo pořídit nový mobilheim, který je vedený jako „plně kolaudovatelný“, nebo si pořídit bazarový domek, který k tomuto účelu přestavíte.

Druhá možnost vás vyjde levněji. Bude ale samozřejmě třeba provést stavební úpravy (jako je zvýšení stropu na minimální výšku 2,5 m, dodatečné zateplení či zvětšení podlahové plochy místností), splnit požární, statické i technické normy a také všechny požadavky na hygienu a bezpečnost. Jakmile bude přestavba hotová, musíte domek nechat zkolaudovat úplně stejně jako běžnou stavbu. Pokud ovšem toužíte pouze po příležitostné chatě, legislativními procesy se zabývat nemusíte  postačí vám územní souhlas.