Stavební povolení, ohlášení nebo územní souhlas? Co potřebujete pro usazení mobilheimu

Aktualizováno v červenci 2023: Láká vás pořízení mobilního domu, ale stále si nejste jisti, jaké papírování to obnáší, a především které povolení si musíte před jeho postavením na vlastním pozemku obstarat? Pomůžeme vám udělat si jednou provždy jasno v pojmech stavební povolení, ohláška a územní souhlas, a poradíme vám, který z těchto dokumentů budete potřebovat, jakmile vám váš nový mobilheim začne říkat pane.

Stavební povolení potřebovat nebudete

Pořizujete-li si mobilní dům, stavební povolení můžete úplně pustit z hlavy. Potřebovali byste je jen v případě stavby či rekonstrukce domu, při které jsou nutné zásahy do nosných konstrukcí (například bourání nosných stěn), případně jinak překračující podmínky pro ohlášení stavby. Pokud ale plánujete stavět, rekonstruovat, prohlubovat nebo rozšiřovat např. studnu spadající pod vodní zákon č. 254/2001 Sb., budete se pro stavební povolení muset vypravit.

Stavební povolení se dále vztahuje na bazény a skleníky nad 40 m2 zastavěné plochy, opěrné zdi nad 1 m výšky a především stavby k bydlení a rekreaci nad 150 m2 zastavěné plochy s jedním nebo více podzemními podlažími nad 3 m hloubky nebo více než dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Ohlášení stavby jako malé stavební povolení

Ohlášení stavby neboli ohláška není ničím jiným než méně složitým stavebním povolením. Pod ohlášku spadají všechny stavby, které nedosahují limitů pro stavební povolení, tedy zejména stavby pro bydlení a rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, přístavby a nástavby rodinných domků, stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nezmění se vzhled stavby a není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí.

Dále můžete na ohlášku stavět opěrné zdi do výšky 1 m nebo dělat terénní úpravy. Ani toto povolení většinou při pořízení mobilního domu nepotřebujete.

Mobilheim = územní souhlas

Se zakoupením mobilheimu vás v 99 procentech případů čeká vyřizování územního souhlasu. Váš nový domov totiž plní funkci stavby, a jako takový musí získat patřičná povolení od stavebního úřadu.
Co vás čeká?

  1. Na úřadě podáte oznámení o záměru v území, čímž ohlásíte záměr umístit na svůj pozemek mobilní dům.
  2. K němu přiložíte doklad o vlastnictví daného pozemku, stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Výrobce nebo dodavatel mobilheimu by vám měl dodat potvrzení o splňování technických norem a zjednodušenou technickou dokumentaci mobilního domu.
  3. Do třiceti dnů od podání o záměru by měl stavební úřad rozhodnout o svém stanovisku a vydání či nevydání stavebního souhlasu.

Už máte všechno nastudováno a chybí vám jen vlastní mobilní domek? I s tím vám můžeme pomoci. Stačí nás kontaktovat.